2ème Année Collège

Cours Et Exercices

عمليات على الأعداد النسبية

الأعداد الجدرية – تساوي ومقارنة

التماثل المحوري

جمع الأعداد الجدرية

جداء الأعداد الجدرية

المستقيمات الهامة في المثلث

مستقيم المنتصفات في المثلث

القوى والكتابة العلمية

الحساب الحرفي

المعادلات

الجدور المربعة – الأعداد الحقيقية

الترتيب - المتراجحات

المثلث القائم الزاوية والدائرة

مبرهنة فيثاغورس

المتجهات والازاحة

المساحات والحجوم

التناسبية والدالة الخطية

الاحصاء

Devoirs